Ik vind het belangrijk om te werken vanuit de sterke kanten en interesses van een kind. Hoe kan het kind van zijn/haar sterke kanten en interesses gebruik maken om de vaardigheden, waar het kind nog moeite mee heeft of niet beheerst, alsnog eigen te maken? Doordat ik erachter kom wat de sterke en minder sterke kanten en interesses van het kind zijn, kunnen de talenten gebruikt worden om hiaten in de leerontwikkeling weg te werken.

Daarnaast is het belangrijk om goed aan te sluiten bij het juiste niveau van het kind. Er moet goed gekeken worden naar de toetsgegevens (verkregen van school), indien nodig wordt er een orthodidactisch onderzoek gedaan en een diagnostisch gesprek gevoerd om erachter te komen wat het kind zelfstandig en wat het kind met hulp aan kan. De kloof die hiertussen zit probeer ik te dichten door het geven van de juiste begeleiding.

Misschien wel het allerbelangrijkste, autonomie! Ik vind het belangrijk dat het kind volledig betrokken wordt bij het opstellen van een plan, de uitvoering en de evaluatie. Het kind moet zich zelf verantwoordelijk voelen voor het behalen van doelen en moet mee kunnen beslissen over de aanpak. Dit is ontzettend belangrijk voor de versterking van het zelfvertrouwen. Het kind moet het gevoel hebben, dat hij/zij het zelf gedaan heeft!

Door goed aan te sluiten bij de sterk ontwikkelde vaardigheden van het kind, de interesses, het juiste niveau en het zelf verantwoordelijk laten voelen in de begeleiding, zal het kind sneller en met meer plezier leren. Dit leidt automatisch tot betere resultaten!

 print