Ik geef kinderen met leerproblemen die betrekking hebben op lezen, spelling en rekenen individuele Remedial Teaching (RT).

RT is op een deskundige manier geven van hulp en begeleiding aan kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Dit kan komen omdat er sprake is van een leer- en of gedragsprobleem/stoornis, waardoor het kind op een lager dan gemiddeld niveau functioneert. De hulp die gegeven wordt, is op maat. Het sluit volledig aan bij het specifieke kind.

Kinderen kunnen ook bij mij terecht als ze ondersteuning bij het huis-/schoolwerk willen (bijles) en hulp ter
voorbereiding op de (eind) Cito toets. 

  

print